Báo lỗi donate

Nếu sau 1 tuần bạn donate nhưng không nhận được coin trong game vui lòng điền thông tin vào form bên dưới và đợi admin support