[Hướng dẫn] Chơi minecraft PC trên điện thoại

Lượt xem: 1.072 Trong bài viết này mình sử dụng ứng dụng Pojavlauncher trên nền tảng android. Tải phiên bản v3.0.1 preview 5: Click here Tải OpenJDK v3 zip file: Click here Danh sách tất cả các phiên bản: Click here Với ứng dụng này bạn chỉ có thể chạy minecraft từ 1.11 trở xuống…. Read more »

[Hướng dẫn] Chat trong server minelayloi bằng ứng dụng trên điện thoại

Lượt xem: 304 Trong bài viết này mình sử dụng ứng dụng PickaxeChat for Minecraft chỉ có trên nền tảng android Link ứng dụng: Click here Lệnh chọn server ở lobby: SKYBLOCK1: /sky1 SKYBLOCK2: /sky2 SKYBLOCK3: /sky3 SKYBLOCK4: /sky4 AXITISLAND: /axit TOWNY: /towny PRISON: /prison FACTION: /faction Lưu ý: Ứng dụng chỉ có thể chat… Read more »