[Hướng dẫn] Cách dùng Mypet

 

MyPet là 1 plugin hỗ trợ bạn trong việc bắt thú vật (gọi chung là mob) và sử dụng nó như 1 thú nuôi để tận dụng nó vào những việc có ích trong quá trình chơi.
Ngoài ra, trong MyPet có những kiến thức cơ bản và câu lệnh cần thiết mà bạn nên biết khi sử dụng chức năng này
Để kiểm tra các Pet (thú nuôi) bạn hãy gõ lệnh:
/pettype <tên pet> : Ví dụ như bạn muốn bắt Pig nhưng mà hãy E lên xem bạn đủ trình bắt nó không . Và để bắt được 1 con pet, bạn cần phải có  (Dây buộc)
Cách thu phục: Dùng  (Dây buộc) đập vào con mob mà bạn chọn, rape đập nó liên tục cho đến khi nó chịu thuần phục bạn thì thôi.
Khi đã được thuần phục thì nó sẽ trở thành con pet của bạn. Thường thì dưới 10% máu nó sẽ bị thuần phục, nếu mob quá mạnh bạn hãy cầm vũ khí đánh nó còn dưới 10% rồi hãy dùng dây bắt nó
Ngoài lề : Riêng 2 mob như Ocelot (Mèo) và Wolf (Sói) thì thu phục bằng cách khác, khi đã thuần phục nó xong, thì bạn hãy lấy cái dây ra, và hành động như trên cho đến khi nào nó trở thành con Pet của bạn thì thôi.
*Các commands cơ bản về MyPet:
/pcst : Khi bạn đã có Pet, hãy nhập lệnh này để bắt đầu chọn kĩ năng cho Pet và sắp xếp item lên người nó (nếu có)
/petname <tên mới của pet> : Đặt 1 tên mới cho Pet của bạn
/petrelease <tên pet> : Trả lại sự tự do cho con Pet của bạn
/petcall: Gọi con Pet về phía bạn
/petsa: Thu hồi Pet vào trong
/petskill : Coi thông tin về kĩ năng của Pet
/peti : Mở hành trang Pet của bạn (không thể mở khi chúng nó đang chìm trong nước hoặc lava)
/petp : Sai khiến con Pet lượm đồ dùm mình trên đường đi của nó ( Pet chọn nhánh kux năng Thuần Chủng mới sài được chức năng này )
Đây chỉ là các lệnh cơ bản, để tìm hiểu thêm bạn hãy dùng lệnh /mypet
*Nhánh kỹ năng của Pet:
Mỗi nhánh kỹ năng đều có các đặc điểm và kỹ năng riêng khi Pet đạt level cao, bạn chỉ cần để chuột vào và xem .
*Ngoài ra, Pet cũng có thể bị mất máu (và chết) nếu ko cho chúng ăn. Vì vậy, để pet có thể sống bạn phải cho chúng ăn.
*Sau đây là bản thông tin tổng quát về các loại mobs gồm thức ăn, kiểu loại, cách thuần phục v.v.v.v
Loại mob Thức ăn
Spider Eye
Gun Powder
Rotten Flesh
Seeds
Wheat
Gun Powder
End Stone
Soulsand
Suggar
Gun Powder
Rotten Flesh
Suggar
Sugar, Wheat, Apples
Iron Ingot
Redstone
Wheat
Raw Fish
Carrots
Rotten Flesh
Any Raw Fish
Carrots, Roses
Wheat
Suggar
Bone
Suggar
Carrot, Snowball
Rotten Flesh
Raw Fish
Apple
Apple
Bone
Raw Beef, Raw Chicken
Rotten Flesh

Ngoài ra server minelayloi còn có chức năng mua pet

Sắp tới: Cập nhật các đặc tính riêng cho từng loại pet.