Cách thức tính TOP donate trong minecraft lầy lội

TÍNH TOP DONATE MINELAYLOI

  1. Sắp thứ tự donate từ trên xuống dưới.
  2. Trường hợp người chơi có tổng donate bằng nhau. ví dụ cả 3 người điều donate được 500k.
    • Ai là người donate được 500k đó sớm nhất sắp ở trên.
    • Người donate sớm nhất là người có Last donate sớm nhất.
  3. Top donate được căn cứ vào ngày nạp thẻ trong cột date time. Ví dụ: Bạn donate 500k vào ngày 31/7 nhưng tới ngày 1/8 admin mới duyệt thì kết quả donate vẫn lấy ngày nạp tức là 31/7 .
  4. Khuyến mãi donate có thể x1.5 hoặc X2 tuy nhiên TOP donate chỉ căn cứ vào mệnh giá nạp và không căn cứ vào số coin nhận được.
  5. Spam nạp thẻ bị xóa khỏi TOP donate.
  6. Member bị BAN vĩnh viễn bị xóa khỏi TOP donate.