Chế độ chơi Faction

Giới thiệu về factions:

  • Faction là một bang hội.
  • Để lập bang hội bạn cần 100$ trong server.
  • Với chế độ bang hội người chơi có thể cùng chiến hữu xưng bá 4 bốn phương đánh chiếm những bang hội khác thông qua power.
  • Power là thành phần rất quan trọng và không thể thiếu trong faction, power càng nhiều đồng nghĩa faction bạn càng mạnh và nếu bị mất power do chết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến faction bạn, người khác có thể sẽ phá được faction.
  • Đừng để kẻ địch biết được tọa độ faction mình đừng ngu dại vì lí do nào đó mà cho họ tpa đến.

Lobby faction minelayloi:

Các lệnh trong Faction

/f help [ số trang ] – Hiển thị phần lệnh.
/f list [ số trang ] – Hiển thị danh sách các factions
/f show [faction tag] – Hiển thị chi tiết thông tin về một faction
/f map [on/off] – Hiển thị bản đồ
/f power [tên người chơi] – Hiển thị năng lượng của nhân vật.
/f join [tên faction] – Vào faction
/f leave – Thoát faction
/f chat – Bật on và off cho faction chat
/f home – Biến về faction home
/f create [faction tag] – Tạo faction mới.
/f desc [ghi thông báo faction vào đây] – Thay đổi thông báo faction
/f tag [faction tag] – Thay đổi faction tag
/f open – Bật , tắt nếu lời mời là cần thiết để vào faction
/f invite [Tên người chơi] – Mời một người vào faction
/f deinvite [Tên người chơi] – Hủy bỏ lời mời vào faction
/f sethome – Đặt faction home
/f claim – Đóng chiếm nơi mi đang đứng
/f autoclaim – Khởi động auto-chiếm đóng khi mi đi ngang khu đất
/f unclaim , declaim – Unclaim nơi mi đang đứng
/f owner [Tên người chơi] – Đặt / Gỡ bỏ quyền sở hữu của một chunk ( 16×16 ) cho một người chơi trong faction
/f ownerlist – Xem danh sách của chủ sở hữu chunk trong faction
/f kick [tên người chơi] – Kick một người chơi ra khỏi faction
/f officer [tên người chơi] – Cho một người làm phó faction
/f leader [tên người chơi] – Cho một người làm chủ faction
/f noboom – Bật / tắt nổ trong faction
/f ally [ tên faction ] – Đồng minh với faction khác
/f neutral [ tên faction ] – Bình thường với faction khác
/f enemy [ tên faction ] – Đối thủ với faction khác
/f money balance – Hiển thị số tiền trong faction
/f money deposit <số lượng> – Đóng góp tiền vào faction
/f money withdraw < số lượng > – Lấy tiển ra faction
/f money ff <số lượng> <tên faction> <tên faction> – Chuyển tiền từ faction này sang faction khác
/f money fp <số lượng> <tên faction> <tên người chơi> – Chuyền tiền từ faction sang người chơi
/f money pf <số lượng> <tên người chơi> <tên faction> – Chuyển tiền từ người chơi sang faction

Trade như này chắc khó lắm

( ảnh mờ xíu anh em )

 

anh en thích thì có thể vào server với IP : mc.minelayloi.com