Chế độ skyblock tại minecraft lầy lội

Skyblock cũng là 1 chế độ sinh tồn giống như towny hay faction nhưng điểm khác ở đây đó là địa điểm sinh tồn của bạn, đó là 1 hòn đảo bay giữa 1 không gian vô tận. Việc kiếm các item trong skyblock cũng sẽ khác rất nhiều. Bạn phải tự trồng cây nếu muốn kiếm gỗ, nuôi động vật nếu muốn kiếm thịt và đặc biệt là khi đổ nước và lava (hoặc hàng rào) vào với nhau sẽ cho ra khoáng sản như vàng, kim cương,… hoặc có thể trade nguyên liệu tại warp và với người chơi khác.

Tại server minelayloi, có 5 máy chủ skyblock cho các bạn lựa chọn:

Chọn 1 trong 5 máy chủ trên. Sau khi được dịch chuyển vào spawn của máy chủ đã chọn, dùng lệnh /is để khởi tạo đảo. Có 3 loại đảo cho bạn lựa chọn:

Chọn 1 trong 3 loại đảo trên để tiến hành khởi tạo đảo. Sau khi khởi tạo đảo bạn sẽ được dịch chuyển đến đảo của mình. Khi mới tạo đảo, server sẽ cho bạn sẵn 1 con bò, 1 cái cây, 1 cái rương bên trong có chứa đồ (không quá nhiều nhưng đủ để bạn sinh tồn được trên hòn đảo hoang đó).

Việc đầu tiên sau khi tạo đảo đó là bạn cần làm 1 cái máy farm khoáng sản. Trong server sử dụng 2 loại như trong hình:

Nước + lava = block

Nước + hàng rào = block

Sử dụng lệnh /is help để mở hướng dẫn các lệnh.

*Các lệnh cơ bản của skyblock:

 • /is – Mở menu đảo
 • /is go – Dịch chuyển về đảo của bạn
 • /is controlpanel or cp <on/off> – Mở bảng điều khiển đảo
 • /is restart – Xóa đảo và bắt đầu lại từ đầu ( Sau khi gõ /is restart thì gõ nhanh /is confirm trong vòng 10s để bắt đầu khởi tạo lại đảo )
 • /is sethome – Đặt vị trí dịch chuyển cho đảo
 • /is level – Hiển thị cấp độ đảo của người khác
 • /is level – Hiển thị cấp độ đảo của bạn
 • /is name – Đặt tên cho đảo của bạn
 • /is top – Hiện thị các đảo đứng Top
 • /is warps – Hiển thị các đảo có thể dịch chuyển được
 • /is warp – Dịch chuyển đến đảo của người khác ( Nếu có đảo của người chơi ấy có bảng Welcome )
 • /is team – Hiển thị thông tin nhóm
 • /is invite – Mời người chơi khác vào đảo
 • /is leave – Rời đảo của người khác
 • /is kick – Xóa thành viên của đảo
 • /is – Đồng ý hoặc Từ chối lời mời vào đảo
 • /is makeleader – Chuyển nhượng đảo cho người khác
 • /is biomes – Mở menu Biome
 • /is expel – Trục xuất người chơi khỏi đảo
 • /is ban – Cấm người chơi khác vào đảo của bạn
 • /is banlist – Hiển thị danh sách người chơi bị cấm vào đảo của bạn
 • /is unban – Cho phép người chơi đã bị cấm có thể vào lại đảo của bạn
 • /is coop – Cho phép người chơi khác toàn quyền tại đảo của bạn
 • /is uncoop – Tước quyền người chơi khác tại đảo của bạn
 • /is listcoops – Liệt kê danh sách người chơi được toàn quyền tại đảo của bạn
 • /is lock – Khóa đảo của bạn lại để khách tham quan không thể đến đảo của bạn ( Để mở khóa : Gõ lệnh /is lock lại 1 lần nữa )
 • /is resetname – Đặt lại tên đảo của bạn
 • /is settings – Hiển thị vòng bảo vệ của đảo và các cài đặt
 • /challenges or /c – Hiện danh sách các thử thách

*Rank trong máy chủ skyblock:

Bạn có thể mua rank để nhận thêm quyền lợi, đặc biệt khi chủ đảo mua rank sẽ tăng tỉ lệ random ra các block hiếm

*Các chức năng khác:

Các bạn có thể mua pet bằng cách sử dụng lệnh /shoppet 

Các bạn có thể đổi đồ ở /warp trade, /warp donate

Có event câu cá tại /warp fish

Mua bán đồ tại /shop 

Nguồn: monleak