Đăng ký

Tên đăng nhập:

Mã bảo mật:

 

 

Lưu ý khi đăng ký

 

  • Theo dõi facebook Admin : https://www.facebook.com/changgkho
  • Sử dụng Email thật để đăng ký tài khoản khi quên mật khẩu có thể cung cấp lại .
  • Trong trường hợp khiếu nại BQT sẽ giải quyết qua Email mà bạn đăng ký.
  • Không đặt các mật khẩu dễ biết như “123456” tránh bị mất tài khoản.
  • Nên đặt mật khẩu là bao gồm chữ cái và số, ký tự đặc biệt.
  • Quên mật khẩu vui lòng vào đây để lấy lại: https://www.youtube.com/watch?v=FXmtMnJ9A54