Hướng dẫn các lệnh cơ bản khi chơi Skyblock Hunter World

Máy chủ Skyblock Hunter World hiện tại vừa được cập nhật, nó có thể vẫn còn mới lạ với các người chơi đã quen với chế độ cũ. Admin xin hướng dẫn các bạn các lệnh cơ bản khi chơi tại đây nhé!

Iridium Skyblock [1.8-1.16] | SpigotMC - High Performance Minecraft

Các câu lệnh:

 • /is create: Tạo một đảo mới
 • /is invite: Mời người chơi vào đảo
 • /is delete: Xoá bỏ đảo hiện tại
 • /is regen: Tái tạo đảo của bạn
 • /is join: Tham gia vào đảo của người nào đó
 • /is missions: Mở menu nhiệm vụ của đảo
 • /is upgrade: Nâng cấp đảo
 • /is booster: Mở giao diện hiệu ứng bổ trợ
 • /is crystals: Kiểm tra số Pha lê mà bạn đang có
 • /is members: Kiểm tra danh sách thành viên
 • /is fly: Mở tính năng bay trong đảo
 • /is warps: Xem danh sách các đảo cho phép dịch chuyển
 • /is setwarps: Đặt điểm dịch chuyển cho đảo của bạn
 • /is value: Kiểm tra giá trị của đảo
 • /is coop: Cho phép người chơi chỉnh sửa đảo của bạn
 • /is uncoop: Ngưng cho phép người chơi chỉnh sửa đảo của bạn
 • /is biome: Mở giao diện quần xã của đảo
 • /is chat: Bật chế độ chat riêng tư với thành viên trong đảo

Bên trên là các lệnh dùng trong chế độ chơi mới, chúc các bạn tham gia chế độ Skyblock mới vui vẻ!