Hướng dẫn các lệnh Skyblock Update 1.16.

Giới thiệu về Skyblock Update

Hiện tại tất cả các máy chủ đang tiến hành nâng cấp lên phiên bản 1.16.5, theo đó là Skyblock cũng được cập nhật phiên bản mới. 
Cũng với lối chơi cũ, khởi đầu trên một hòn đảo hoang với rất ít tài nguyên, bạn sẽ đào các khối khoáng sản tạo ra khi kết hợp nước – nước hoặc nước – hàng rào
Ngoài ra bạn có thể trồng trọt, chăn nuôi, hơn nữa là chế tạo các loại máy móc, hoàn thành các thử thách để nhận thưởng.

 

Các lệnh cơ bản khi chơi Skyblock Update

 • /island – Mở menu đảo
 • /island ban – Cấm người được chỉ định khỏi đảo
 • /island banlist – Hiện danh sách người bị cấm khỏi đảo
 • /island biomes – Mở menu quần xã
 • /island challenges – Mở menu các thử thách của đảo
 • /island create – Tạo một đảo mới
 • /island go – Dịch chuyển về đảo
 • /island info – Hiển thị thông tin chi tiết đảo
 • /island level  – Tính toán cấp độ đảo
 • /island reset – Xoá và tạo mới đảo
 • /island sethome – Đặt lại địa điểm khi dịch chuyển về đảo
 • /island setname – Đặt tên cho đảo
 • /island settings – Mở các cài đặt của đảo
 • /island spawn – Dịch chuyển đến điểm spawn của đảo
 • /island resetname – Đặt lại tên đảo
 • /island unban – Bỏ chặn người chơi được chỉ định
 • /island team – Quản lí nhóm của bạn
 • /island team accept – Đồng ý lời mời vào nhóm
 • /island team coop – Hợp tác tạm thời với người chơi được chỉ định
 • /island team demote – Giảm cấp bậc của thành viên được chỉ định
 • /island team leave – Rời nhóm đảo
 • /island team invite – Mời người chơi được chỉ định vào đảo
 • /island team kick – Kick (đuổi) thành viên khỏi đảo
 • /island team promote – Tăng cấp bậc cho thành viên này trong đảo
 • /island team reject – Từ chối một lời mời vào đảo
 • /island team setowner – Đặt quyền chủ đảo cho người chơi này
 • /island team trust – Cho phép người chơi tạm thời sử dụng đảo (chỉ dùng với người thực sự quen biết, người được trust có thể lấy tài sản trên đảo)
 • /island top – Hiển thị top 10 đảo cấp độ cao nhất
 • /island team uncoop – Huỷ hợp tác với người chơi được chỉ định
 • /island team untrust – Ngưng cho phép người chơi được chỉ định sử dụng đảo
 • /island warp – Dịch chuyển đến điểm tham quan đảo (nếu có)
 • /island warps – Xem danh sách các đảo cho phép tham quan

Các tính năng trong Skyblock Update

– Tính năng Team

Bạn có thể tạo một nhóm với bạn bè của mình và cùng chơi, như thế sẽ vui hơn rất nhiều.
Để mời một người tham gia nhóm của bạn, dùng /island team invite.
Khi nhận được lời mời bạn có thể đồng ý bằng /island team accept hoặc từ chối bằng /island team reject.
Để xoá một thành viên khỏi nhóm hãy dùng /island team kick hoặc muốn tự rời hãy dùng lệnh /island team leave.

– Cấp độ đảo

Cấp độ đảo phản ánh giá trị của đảo. Để tăng cấp, hãy đặt thêm các khối vào đảo, khối càng quý hiếm thì giá trị đảo càng tăng nhiều.
Để kiểm tra cấp độ đảo dùng /island level.
Kiểm tra bảng xếp hạng cấp đảo dùng /island top.

– Cài đặt quần xã đảo

Quần xã có thể tạm hiểu là môi trường của đảo, có rất nhiều môi trường khác nhau kèm theo đó là các điều kiện thời tiết khác nhau. 
Để xem quần xã đảo hãy dùng /island biomes.

Trên là hướng dẫn cũng như mô tả về các tính năng cơ bản của Skyblock Update, rất mong nó có thể giúp đỡ bạn trong quá trình chơi.