[Hướng dẫn] Chat trong server bằng ứng dụng trên điện thoại

Trong bài viết này mình sử dụng ứng dụng PickaxeChat for Minecraft chỉ có trên nền tảng android

Link ứng dụng: Click here

Lệnh chọn server ở lobby:

SKYBLOCK1: /sky1

SKYBLOCK2: /sky2

SKYBLOCK3: /sky3

SKYBLOCK4: /sky4 (Đã ngừng phát triển)

AXITISLAND: /axit (Đã ngừng phát triển)

TOWNY: /towny

PRISON: /prison

FACTION: /faction

Lưu ý: Ứng dụng chỉ có thể chat và dùng lệnh. Không nên sử dụng các lệnh nguy hiểm.

Video hướng dẫn:

 

Một số vấn đề gặp phải:

  1. Khi join vào máy chủ có thông báo “Vui lòng chọn phiên bản phù hợp”
    Cách xử lý:Chọn dấu 3 chấm và chọn Edit

    Sửa Version thành 1.12.2 và chọn SAVE SERVER