[Hướng dẫn] Chat trong server minelayloi bằng ứng dụng trên điện thoại

Trong bài viết này mình sử dụng ứng dụng PickaxeChat for Minecraft chỉ có trên nền tảng android

Link ứng dụng: Click here

Lệnh chọn server ở lobby:
SKYBLOCK1: /sky1

SKYBLOCK2: /sky2

SKYBLOCK3: /sky3
SKYBLOCK4: /sky4
AXITISLAND: /axit
TOWNY: /towny
PRISON: /prison
FACTION: /faction
Lưu ý: Ứng dụng chỉ có thể chat trong sv và dùng lệnh. Không nên sử dụng các lệnh nguy hiểm như pay coin hay ah sell Mất gì ráng chịu.

Video hướng dẫn:

Cách add server:

Trong hình ảnh có thể có: văn bản