[Hướng dẫn] Chức năng tổ đội ( party )

Minecraft là 1 tựa game sinh tồn rất tuyệt vời, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu bạn có những người bạn đồng hành “sống chết” với mình. Ngoài việc thành lập 1 faction hay 1 towny thì kể từ nay, các bạn có thể thành lập những tổ đội (party) cho riêng mình. Hãy tìm cho đội của mình những thành viên tuyệt vời nhé !

I. Chức năng của party :

  1. Party Chat: Cho phép mọi người cùng chat với nhau.
  2. Party Teleport: Cho phép dịch chuyển đến thành viên khác.
  3. Alliances: Cho phép hai đội trở thành đồng minh. Đồng minh sẽ chia sẻ trò chuyện và vô hiệu hóa PVP.
  4. Item Sharing: Chia sẻ item với những thành viên cùng party ở gần đấy .
  5. Xp Sharing: Chia sẻ exp với những thành viên cùng party ở gần đấy.

II. Hệ thống level của party:

Khi được thành lập, party sẽ có hệ thống level riêng. Bạn cần đạt các cấp độ nhất định để mở khóa 1 chức năng tương ứng.

Các chức năng được mở khóa ứng với từng cấp độ:

III. Các lệnh cơ bản:

/party create <tên> <mật khẩu> : Tạo 1 party với tên và mật khẩu tùy chọn (Nếu để trống phần mật khẩu thì party sẽ trong trạng thái unlock, người bên ngoài có thể tùy ý tham gia party

/party join <tên> <mật khẩu> : Tham gia vào 1 party hiện có, nếu party trong trạng thái unlock có thể bỏ trống phần mật khẩu

/party : kiểm tra tình trạng của party

/party leave : Rời party đang có

/party chat hoặc /pc : Bật/tắt chat party

/party alliance invite <tên> : Hình thành liên minh với party khác, chủ party đối phương sẽ nhận được thông báo.

/party alliance accept : Chấp nhận liên minh

/party alliance : Kiểm tra tình trạng liên minh

/party alliance disband : Hủy bỏ liên minh

/ptp <tên> hoặc /party teleport <tên> : Yêu cầu dịch chuyển đến 1 thành viên trong party

/ptp accept : Chấp nhận yêu cầu dịch chuyển

*  Chia sẻ item: Những người trong cùng 1 party có thể chia sẻ item với nhau. Có 2 chế độ chia sẻ item đó là equal ( bình đẳng) và random (ngẫu nhiên). Chủ party có thể tùy chọn 2 chế độ bằng lệnh /party itemshare <chế độ> muốn tắt chức năng này thì thay <chế độ> thành none

*  Chia sẻ kinh nghiệm: Những người trong cùng 1 party có thể chia sẻ XP với nhau. Chủ party sử dụng lệnh /party xpshare equal để bật chức năng này, muốn tắt chức năng này thì thay <chế độ> thành none.

IV. Quản lý tổ đội (chỉ dành cho chủ party):

/party lock Và /party unlock : <Khóa/Mở khóa> party

/party password <mật khẩu> : Đặt mật khẩu cho party

/party rename <tên mới> : Đổi tên party

/party owner <player-name> : Chọn người khác làm chủ party

/party disband : Xóa party

Nguồn: monleak