Kiểm tra donate

Từ ngày 15/9/2018 trờ về sau

Nếu tìm kiếm không thấy gì thì có thể từ ngày 15/9/2018 tới thời điểm hiện tại bạn ko nạp thẻ card nào hoặc donate qua hình thức khác.