Luật lệ

Yêu cầu các staff và member đọc cho kỹ, xem cho rõ

XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG CỤM MÁY CHỦ MINECRAFT LẦY LỘI !

(Cập nhật: Ngày 16 tháng 06 năm 2019)

I > Quy định xử lý.

1. Member chửi nhau không xử lý như trước nữa nhưng nếu member yêu cầu xử lý thì phải xử lý ngay lập tức
Trường hơp:
+ A chửi B nhưng B không chửi lại mà đi tố cáo thì xử lý giúp B
+ A chửi B nhưng B lại chửi A thì không giải quyết .
+ A và B chửi nhau loạn xạ thì yêu cầu 2 người chát riêng bằng lệnh /w , nếu vẫn cố tính chửi nhau loạn xạ công khai gây ảnh hưởng tới người khác thì tiếp tục xử lý vi phạm
=> Cách xử lý: lần 1 cảnh cáo, lần 2 mute 15 phút, lần 3 mute 1 ngày, lần 4 mute 30 ngày.
2. Xúc phạm staff hoặc server mute + jail 1 tuần và phải chụp hình úp lên https://www.facebook.com/groups/minelayloi/ . Nếu lập nhiều nick phụ tiếp tục chửi staff thì jail 365 ngày đồng thời báo cáo 1 trong các admin Đào Công Thương, Hoài Phong, Trần Trung Hiếu để admin quyết định có nên BAN IP hay không
3. Bug đồ, gian lận, lợi dụng lỗi chuộc lợi Jail & mute 365 ngày.
4. Hack killura, noswing, nokblockback, mod Xray lần đầu jail cảnh cáo 1 ngày lần thứ 2 jail cảnh cáo 7 ngày lần thứ 3 jail 30 ngày lần thứ 4 yêu cầu admin ban nick vĩnh viễn.
5. Lừa đảo jail & mute 365 ngày.
6. Phá faction Newbie không có lý do jail & mute 7 ngày.
7. Spam lệnh lần đầu cảnh cáo, lần thứ 2 tiếp tục thì jail 1 ngày.
8. Quảng cáo server jail + mute 1 ngày đối với trường hợp vi phạm lần đầu, lần thứ 2 vi phạm jail 30 ngày nếu quảng cáo server.pro thì jail 30 ngày (Quảng cáo server ở đây là vào máy chủ minecraft lầy lội spam quảng cáo hoặc rủ rê người khác vào bất kỳ server nào ở Việt Nam ).
+ Nhắc tên server khác không xử lý.
+ Chát thầm với người chơi rủ rê vào server khác xử lý.
9. Cố tình PVP trong khu vực cấm bị locked bởi server bị Jail 7 ngày.
10. Cố tình phá hệ thống của server sẽ bị ban 365 ngày
vd: Spam nạp thẻ sai nhiều lần, BOT server hoặc DDOS server bị phát hiện.
11. Lợi dụng hiểu biết chiếm đoạt đồ của người khác jail 365 ngày, trường hợp đồ lừa đảo có giá trị lớn hơn 365 coin liên hệ admin ban vĩnh viễn.

II > Nội quy của staff

Vui lòng đọc ở đây : Nội quy Staff