TOP DONATE THẺ CÀO THÁNG 05 NĂM 2019

TOP 1 thưởng 1000 coin
TOP 2 thưởng 800 coin
TOP 3 thưởng 500 coin
TOP 4 thưởng 300 coin
TOP 5 thưởng 250 coin

No. Player Total Last donate
1 gn027c 3.500.000 VNĐ 2019-05-03 08:45:00
2 _thien_ 3.050.000 VNĐ 2019-05-04 21:39:10
3 PMouseT 2.400.000 VNĐ 2019-05-01 09:49:43
4 Hot_king_Boy 1.120.000 VNĐ 2019-05-05 14:01:46
5 CanKu_vn 1.100.000 VNĐ 2019-05-03 10:45:34
6 _N3wCoff33_ 1.000.000 VNĐ 2019-05-13 17:18:19
7 hoadam 750.000 VNĐ 2019-05-05 07:44:57
8 Mylike_chan 610.000 VNĐ 2019-05-06 06:27:08
9 legoboyminer 600.000 VNĐ 2019-05-01 19:00:01
10 LV_Tog 600.000 VNĐ 2019-05-08 21:35:20