TOP DONATE THẺ CÀO THÁNG 02 NĂM 2020

TOP 1 thưởng 500 coin
TOP 2 thưởng 400 coin
TOP 3 thưởng 300 coin

No. Player Total Last donate
1 BlueMC_YTB 1.500.000 VNĐ 2020-02-01 12:19:47
2 Rinn_ 1.220.000 VNĐ 2020-02-01 03:53:13
3 konhoem114 970.000 VNĐ 2020-02-12 08:45:51
4 hakdenis 600.000 VNĐ 2020-02-16 09:45:07
5 Nguyen_Truong2k5 500.000 VNĐ 2020-02-01 00:18:40
6 Ygritte 500.000 VNĐ 2020-02-04 14:01:15
7 KunSuBin 360.000 VNĐ 2020-02-04 06:49:49
8 Mogilakaga 360.000 VNĐ 2020-02-10 01:22:51
9 minhngoc 340.000 VNĐ 2020-02-14 09:18:09
10 ngoc1linh2nhi3 300.000 VNĐ 2020-02-13 09:47:21