Tạm ngừng phát triển máy chủ AXIT ISLAND và SKYBLOCK 4

1. Từ ngày 10/3/2021 BQT quyết định tạm ngừng phát triển máy chủ AXIT ISLAND và SKYBLOCK 4 vì không còn nhiều người chơi.

==> 2 Server này sẽ không được cập nhật tính năng mới, event và dùng coin liên máy chủ.

2. Đồ trade hợp lệ có nguồn gốc sẽ được đổi ra ngân lượng (xu) nếu người chơi yêu cầu. Số ngân lượng (xu) mới sẽ được chuyển tới máy chủ BIG DATA (Hunter world).

3. Người chơi có nhu cầu chuyển rank mua bằng coin qua máy chủ BIG DATA (Hunter world) vui lòng liên hệ admin (nếu thiếu phải tự bù thêm coin).

4. Thời hạn cho phép chuyển đồ và rank sang máy chủ BIG DATA (Hunter world) là từ nay (01/03/2021) tới ngày (01/05/2021).

Lưu ý: Máy chủ chỉ ngừng phát triển tính năng mới chứ không xóa. Người chơi vẫn có thể giữ lại đồ và rank nếu muốn chơi tiếp.

Xin cảm ơn.