THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ (26/10/2020 – 28/10/2020)

Chào các bạn, hiện tại máy chủ chúng tôi cần phải bảo trì để nâng cấp hệ thống. Do quá trình nâng cấp phải di chuyển lượng lớn dữ liệu, chúng tôi sẽ tắt máy chủ để đảm bảo không phát sinh vấn đề.

  • Thời gian bắt đầu bảo trì: 16:00 ngày 26.10.2020
  • Thời gian kết thúc (dự tính): ngày 28.10.2020

Rất mong các bạn thông cảm và quay lại sau khi máy chủ hoàn thành bảo trì!