[TÍNH NĂNG MỚI] Chat liên server

Chào mừng các bạn đã đến với Server Minecraft Việt Nam miễn phí – Minecraft lầy lội.

Bạn cảm thấy khó khăn khi phải chuyển đi chuyển lại giữa các máy chủ để tìm người, hoặc bạn muốn thông báo cho cả server biết một thành tựu vừa đặt được. Hoặc đơn giản, bạn chỉ muốn giao lưu với member các máy chủ khác. Giờ đây bạn có thể nhắn tin với bạn bè trong server thông qua kênh thế giới từ bất cứ máy chủ nào trong cụm máy chủ Server Minecraft Việt Nam miễn phí – Minecraft lầy lội


/global – Để chuyển giữa kênh chat Thế giới và chat Cục bộ bạn sẽ sử dụng lệnh 
/ignore – Để chặn chat tổng của người chơi khác dùng lệnh 

Để phản hồi về tính năng này, vui lòng liên hệ admin monleak

Group chính: Minecraft lầy lội | Facebook

Fanpage: Support Minecraft Việt Nam – Minecraft lầy lội | Facebook